คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

116001 MegaSafe
SKU: 116001

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันใบมีดค้างไว้ ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งมือซ้าย มือขวา ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.


คัทเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันใบมีดค้างไว้ ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งมือซ้าย มือขวา ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube