คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

69791 Cuttograf
SKU: 69791

Manufacturer: MARTOR


สำหรับตกแต่งชิ้นงาน พลาสติก ไม้ โลหะ และกระจก ใบมีดแบบ Safety ป้องกันการถูกใบมีดบาดจากการทำงาน ใบมีดหมุนได้ 360 องศา สามารถตัดแต่งชิ้นงานที่มีความโค้งได้ดี และสามารถเข้าตัดแต่งชิ้นงานส่วนที่เป็นช่องแคบได้ ตัวด้ามแบบยาว สามารถเก็บใบมีดในช่องที่เก็บด้ามได้ ใช้กับใบมีด No.791.52


สำหรับตกแต่งชิ้นงาน พลาสติก ไม้ โลหะ และกระจก ใบมีดแบบ Safety ป้องกันการถูกใบมีดบาดจากการทำงาน ใบมีดหมุนได้ 360 องศา สามารถตัดแต่งชิ้นงานที่มีความโค้งได้ดี และสามารถเข้าตัดแต่งชิ้นงานส่วนที่เป็นช่องแคบได้ ตัวด้ามแบบยาว สามารถเก็บใบมีดในช่องที่เก็บด้ามได้ ใช้กับใบมีด No.791.52

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube