คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

5000041002 SECUNORM 500
SKU: 5000041002

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์นิรภัยด้ามจับทำจากอลูมิเนียม หนัก 7.25กรัม ถูกออก แบบมาให้จับได้ถนัดมือตามหลักการยศาสตร์ สามารถใช้ได้ ทั้งมือซ้ายและมือขวาสะดวกต่อการใช้งาน ใบมีดจะดึงกลับ เข้าไปในตัวด้ามจับเองหลังจากที่ใบมีดไม่ได้สัมผัสกับวัตถุ


คัทเตอร์นิรภัยด้ามจับทำจากอลูมิเนียม หนัก 7.25กรัม ถูกออก
แบบมาให้จับได้ถนัดมือตามหลักการยศาสตร์ สามารถใช้ได้
ทั้งมือซ้ายและมือขวาสะดวกต่อการใช้งาน ใบมีดจะดึงกลับ
เข้าไปในตัวด้ามจับเองหลังจากที่ใบมีดไม่ได้สัมผัสกับวัตถุ 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube