คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

380001 Secunorm 380
SKU: 380001

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์นิรภัยแบบใบมีดยาว ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ สำหรับตัดโฟม กล่องกระดาษ พีวีซี ฟิลม์ ใช้กับใบมีด NO79.60 หนา 0.50 มม.


คัทเตอร์นิรภัยแบบใบมีดยาว ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ
สำหรับตัดโฟม กล่องกระดาษ พีวีซี ฟิลม์ ใช้กับใบมีด NO79.60 หนา 0.50 มม.
 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube