คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

120700 PROFI25 MDP
SKU: 120700

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์นิรภัยด้ามจับอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน ตัวด้ามไม่ทำสี จึงลดการปนเปื้อนจากสีหลุดปะปนไปกับสินค้า ใบมีดแสตนเลสใช้ได้ทั้งสองด้าน ทุกชิ้นส่วนเป็น Metal Detected สามารถตรวจหาได้ง่ายหากมีชิ้นส่วนหลุดปะปนในไลน์ผลิต เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร


คัทเตอร์นิรภัยด้ามจับอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน ตัวด้ามไม่ทำสี จึงลดการปนเปื้อนจากสีหลุดปะปนไปกับสินค้า
ใบมีดแสตนเลสใช้ได้ทั้งสองด้าน ทุกชิ้นส่วนเป็น Metal Detected สามารถตรวจหาได้ง่ายหากมีชิ้นส่วน
หลุดปะปนในไลน์ผลิต เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube