คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

9810 กล่องทิ้งใบมีดใช้แล้ว
SKU: 9810

Manufacturer: MARTOR


กล่องสำหรับทิ้งใบมีดใช้แล้วเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากล่องด้วยระบบล็อค เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้


กล่องสำหรับทิ้งใบมีดใช้แล้วเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากล่องด้วยระบบล็อค เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube