คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

คัทเตอร์นิรภัย

Results 1 - 27 of 27


คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย คัทเตอร์เซฟตี้ยี่ห้อ MARTOR เป็นคัทเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้คัทเตอร์สำหรับกรีดกล่องกระดาษ หรือถุงวัตถุดิบ คัทเตอร์นิรภัยทุกรุ่นสามารถเก็บใบมีดได้เองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ช่วยให้ลดอุบัติเหตุจากากรถูกใบมีดบาด ใบมีดลักษณะชิันเดียว จึงไม่สามารถหักและปะปนไปกับสินค้าได้

 

  • คัทเตอร์นิรภัย
  • คัทเตอร์เซฟตี้

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube