อึด ถึก ทน ทดสอบความแข็งของแว่นให้เห็นกันชัดๆ (มีคลิป)

ทำไมต้องใช้แว่นตานิรภัย
ในการทำงานบางอย่าง อาจมีเศษวัสดุเล็กๆกระเด็นก่อให้เกิดอันตราย เราจึงจำเป็นต้องใช้แว่นตานิรภัยเพื่อป้องการเศษวัสดุกระเด็นข้าสู่ดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่บอบบางมาก ดังนั้นการเลือกใช้นั้นจึงต้องมั่นใจในคุณภาพแว่นตานิรภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมั่นใจ

มาตรฐาน ANSI Z87.1 คืออะไร
ANSI เป็นชื่อย่อของ American National Standards Institute วัตถุประสงค์หลักของ ANSI คือการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกมาตรฐานมติสมัครใจและระบบการประเมินตาม ANSI เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เซฟตี้บางประเภทที่ได้รับมาตรฐาน ANSI (เช่นแว่นตา) จะมีคุณภาพเพียงพอในการป้องกันอันตรายในการทำงาน

การทดสอบมาตรฐาน ANSI Z87.1
จะมีการทดสอบในสองรูปแบบด้วยกันประกอบไปด้วย การทดสอบโดยวัสดุตกจากที่สูง และการทดสอบโดยวัสดุพุ่งด้วยความเร็ว

การทดสอบโดยวัสดุตกจากที่สูง  (High Mass Impact Test)
จะทดสอบโดยนำวัตถุ 500 กรัมหล่นจากที่สูง มาตรงจุดทีกำหนดแล้ว ไม่มีส่วนหรือเศษของอุปกรณ์ป้องกันมาสัมผัสดวงตาของหุ่นทดสอบ. ทดสอบสี่ตัวอย่างโดยจะต้องผ่านทั้งหมด.a

การทดสอบโดยวัสดุพุ่งด้วยความเร็ว (High Velocity Impact Test)
จะทดสอบโดยนำลูกบอลเหล็กขนาด 6.35 มม. (.25 นิ้ว) ถูกยิงออกมาด้วยความเร็วที่เหมาะกับการทดสอบแต่ละประเภท โดยไม่มีเศษของอุปกรณ์ป้องกันมาสัมผัสดวงตา

คลิปการทดสอบ


เมื่อแว่นตานิรภัยรุ่นในผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้ว จะอนุญาตให้มี Marking สัญลักษณ์ Z87.1 ไว้บนตัวแว่น ให้ผู้ใช้
สังเกตได้โดยง่าย ซึ่งสัญลักษณ์มักจะอยู่บริเวณขาแว่น เพียงเราเลือกใช้แว่นตานิรภัยที่ได้มาตรฐาน
ANSI Z87.1 เราก็มั่นใจในความปลอดภัยของเราทำงานได้อย่างเต็มที่

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube