ชัดเจน! ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี

 

 อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีคืออะไร
       - อุปกรณ์สำหรับดูดซับสารเคมี คืออุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุการหกหรือรั่วไหลของสารเคมีที่มีลักษณะเป็นของเหลว หรือใช้เพื่อเพิ่มความสะอาด ในพื้นที่ๆมีการเปรอะเปื้อนของน้ำ น้ำมัน หรือสารเคมีเป็นประจำ ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี
        - ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องแล็ป หรือหน้างานที่มีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องการมาตรการในการควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งจะมีการป้องกันในขั้นแรกคือป้องกันการหกล้นรั่วไหล เช่นถาดหรือพาเลทรองรับ แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย สารเคมีหกเปรอะเปื้อน เราไม่สามารถทำความสะอาดแบบทั่วไปได้ เพราะจะทำให้สารเคมีรั่วไหลปะปนไปกับแหล่งน้ำ จึงต้องใช้อุปกรณ์ดูดซับ เพิ้อดูดซับสารเคมีเหล่านั้น และนำอุปกรณ์ดูดซับที่ใช้แล้วไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

 อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีมีกี่รูปแบบ
    - อุปกรณ์ดูดซับมีทั้งแบบ ท่อน (Sock) แผ่น (Mat) และแบบผง (Clay Dust) ซึ่งแต่ละแบบก็จะเหมาะสมกับหน้างานคนละแบบ แต่จุดประสงค์เดียวกันคือยับยั้งและดูดซับสารเคมี

อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีของ NEWPIG สามารถแบ่งประเภทของสีตามการใช้งานได้ดังนี้

  1. สีเทา สำหรับใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่างๆและน้ำ เหมาะสำหรับดูดซับน้ำมันทั่วไป และสารเคมีของเหลวหลายประเภท

     

  2. สีขาว สำหรับดูดซับเฉพาะน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ 

  3. สีชมพู สำหรับดูดซับสารเคมีประเภทกรดด่าง และของเหลวไม่ทราบประเภท เหมาะสำหรับสารเคมีอันตราย กรดและด่างต่างๆ

    เราสามารถเลือกใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสมกับหน้างานเราได้เพื่อความสะอาดและลดอุบัติเหตุ รวมถีงการรั่วไหลของสารเคมีสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยครับ

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube