Hasps ก้ามปู มีไว้ทำไม ใช้งานยังไงอะ?

Hasps หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า ก้ามปู ,สายยูนิรภัย ลักษณะเป็นคล้ายจงอยก้ามปู ที่มีรูคล้องแม่กุญแจ 6 รู

จุดประสงค์การใช้งานคือการขยายเพิ่มรูแม่กุญแจ จาก 1 รู เป็น หลายๆ รู เพราะการปฏิบัติงานบางอย่างต้อง เข้าปฏิบัติงานพร้อมกันหลายๆคน เช่นการซ่อมบำรุงไฟฟ้าพร้อมกันหลายๆจุด ก็นำ Hasps ไปล็อคที่เมนสวิตท์ที่ปิดอยู่ โดยให้ช่างซ่อมแต่ละคน คล้องแม่กุญแจของตัวเอง และเมื่อเสร็จการซ่อมบำรุง ช่างซ่อมแต่ละคนก็มาไขแม่กุญแจของตัวเองออก ซึ่งต้องไขออกจนครบทุกคน ถึงจะเปิดเมนสวิตท์ได้นั่นเอง ทำให้เรามั่นใจว่า ช่างซ่อมบำรุงทุกคนได้ออกจากพื้นที่และเสร็จงานซ่อมบำรุงเรียบร้อยปลอดภัย

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube