บทความด้านความปลอดภัย

การจัดเก็บและกำจัดสารเคมีไวไฟที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

การจัดเก็บและกำจัดสารเคมีที่สามารถติดไฟได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากการจัดเก็บหรือกำจัด
ที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดอันตรายจากไฟได้ ของเหลวที่ติดไฟได้นั้นควรมีวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องตามกระบวนการด้วย safety container
การจัดเก็บและกำจัดสารไวไฟที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นเป็นต้นเหตุของการเกิดความเสียหายจากไฟซึ่งได้ ตามที่กล่าวไว้ใน OSHA

ขั้นตอนการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ

 • ใช้ภาชนะจัดเก็บมาตรฐาน (Safety Container) ที่มีระบบป้องกันไฟไหม้และระบายความดันภายในถัง
 • ติดตั้งสายดินและสายเชื่อมต่อระหว่างภาชนะ ป้องกันการเกิดประกายไฟและไฟฟ้าสถิตย์
 • ใช้กรวยพิเศษที่มีตัวกระจายความร้อน (Flame Arrester) ระบบป้องกันไฟด้วยการปิดอัตโนมัติที่อุณหภูมิสูง
 • เลือกท่อของกรวยให้มีความยาวเหมาะสมกับความหนืดของสารเคมี
 • ใช้ถังกำจัดที่มีสายเชื่อมต่อระบบปิดกับอุปกรณ์อื่น เช่น HPLC เพื่อป้องกันการระเหย
 • เลือกขนาดถังให้เหมาะสมกับปริมาณสารที่ต้องกำจัด
 • ระบบมีวาล์วควบคุมการไหลเพื่อป้องกันการรั่วไหล

สรุปได้ว่า การจัดเก็บและกำจัดสารเคมีไวไฟต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟ ความร้อน การระเบิด พร้อมระบบปิดเพื่อป้องกันการระเหยของสาร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและรายละเอียดอย่างเคร่งครัด

อุปกรณ์ต่างๆในการจัดเก็บสารเคมี ของ Justrite

 1. กระป๋องกำจัดสารเคมี (Safety disposal cans)
  กระป๋องจะมีตั้งแต่ปากกระป๋องใหญ่จนถึงเล็กเพื่อป้องกันการหกของสาร
  เคมีระหว่างใช้งาน ฝาจะเปิดปิดได้ง่ายภายในมีตัวกระจายความร้อน
  (Flame arrester) และสามารถระบายออกได้อัตโนมัติเพื่อป้องกัน-
  การระเบิด กระป๋องมีให้เลือก 2 ขนาด คือ 2 และ 5 แกลอน
 2. กระป๋องกำจัดสารเคมีแบบมีสายส่งผ่าน (Safety disposal cans with quick disconnect fittings)
  ใช้สำหรับการทำงานที่ต้องการจ่ายสารเคมีใก้กับเครื่องทดสอบ
  HPLC โดยกระป๋องจะมีสายส่งเส้นเล็กทำจากสแตนเลสสตีล
  หรือโพลีเอทีลีนต่อระหว่างกระป๋องกับเครื่องทดสอบ HPLC
  ซึ่งเป็นระบบปิดและยังทำหน้าที่เป็นวาล์วเพื่อป้องกันการระเหย
  หรือการรั่วไหลระหว่างกระบวนการ justrite มีให้เลือก 3 ขนาด
  คือ 1,2 และ 5 แกลอน ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่หน้างาน